Zmoremo – čez ovire do oviranih

Sodelovanje Knjižnice Antona Tomaža Linharta z osnovnimi šolami in vrtci.

V šolskem letu 2014-2015 se je Knjižnica A. T. Linharta na povabilo priključila projektu »Knjižnice povezujejo – Vloga splošnih knjižnic na področju socialnega vključevanja«, h kateremu je bilo pod okriljem Združenja splošnih knjižnic priključenih še pet slovenskih splošnih knjižnic, vsaka s svojo tematiko.

V okviru bibliopedagoških dejavnosti, smo pripravili učno uro „Zmoremo – čez ovire do oviranih“. Izvaja jo bibliotekar Andrej Jalen.

Polnočutni otroci si ne morejo predstavljati, kako doživljajo svet in se počutijo slepi in slabovidni. Splošni trendi socialnega vključevanja ranljivih skupin zelo poudarjajo inkluzijo slepih in slabovidnih. Knjižnica se v ta trend vključuje tako, da jim omogoča uporabo knjižničnih storitev in gradiva, korak dalje pa je ozaveščanje polnočutnih ljudi o slepih in slabovidnih.

Za omenjeni projekt smo se odločili zaradi izključenosti ranljivejših socialnih skupin. S projektom želimo ozaveščati otroke, da bodo sposobni sprejemati »drugačne« kot del družbe. Zato jih je potrebno opremiti s potrebnim znanjem in veščinami. Le tako se bodo naučili približati tem osebam in jim po potrebi nudili ustrezno pomoč.

Eden izmed ciljev projekta je otrokom omogočiti dostop do gradiva, ki govori o konkretni problematiki slepih in slabovidnih. S tem pa jih navdušimo za branje še drugega knjižnega gradiva in obisk knjižnice, kar je tudi pomemben del njihovega odraščanja.

Spoznavna delavnica je namenjena starejšim skupinam otrok iz vrtcev in učencem od 1. do 5. razreda. Obravnava tematiko izključenosti (oziroma vključevanja) ranljivejših socialnih skupin. V tej delavnici še posebna pozornost velja razumevanju slepih in slabovidnih. Pripravili in zbrali smo veliko didaktičnih sredstev, s pomočjo katerih otrokom iz vrtca in učencem predstavljamo, kako se počutijo slepi in slabovidni ter katere ovire morajo premagovati. Povezali smo se z Zavodom za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani, ki nam je odstopil nekatere pripomočke. Obenem opozarjamo še na drugače ovirane osebe. Kot knjižničar sem se dotaknil tudi literature, ki obravnava omenjeno tematiko in tako spodbujal otroke, da bodo z branjem izkušnjo te delavnice še dopolnili in nadgradili.

Z namenom pridobivanja širokega in čim bolj uporabnega znanja učencev se naša knjižnica povezuje z različnimi institucijami. Z izobraževalnimi ustanovami že ustaljeno poteka sodelovanje v zelo različnih oblikah. Vsebine se spreminjajo in dopolnjujejo glede na aktualnost dogajanja v našem okolju in v družbi na sploh. Projekt je potekal v šolskem letu 2014-2015, z njim bomo nadaljevali tudi v bodoče.

Andrej Jalen, bibliotekar

V obdobju od aprila 2014 do junija 2015 smo izvedli 53 ponovitev spoznavnih delavnic na področju štirih občin, ki jih pokriva Knjižnica A. T. Linharta Radovljica: Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica (tako v knjižnicah: vrtci in šole v knjižnicah na obisku, kot v vrtcih in šolah: knjižničar v vrtcih ali šolah na obisku). Doslej je bilo vključenih 1.209 udeležencev, in sicer: predšolskih otrok (od 4 do 6 let), učencev
od 1. – 5. razreda (starost od 6 do 11 let), in učiteljev skupaj (4 enote Vrtca Bled in Vrtca Radovljica , 11 osnovnih šol, vključno s podružničnimi enotami le-teh).

Otroci so bili s to izkušnjo zelo zadovoljni, prav tako učitelji. Njihovo mnenje nam veliko pomeni, saj tudi na komunikaciji z otroki in učitelji gradimo svoje nadaljnje delovanje. Hkrati si želimo, da bi se ta kultura sodelovanja prenašala tudi na sodelovanje med otroki.

Projekt je bil predstavljen na Kulturnem bazarju v Ljubljani, v marcu 2015, na 19. evropski konferenci o pismenosti z naslovom »Literacy in the new landscape of communication«, ki je potekala od 13. – 16. julija 2015 potekala v Celovcu v Avstriji in na 39. konferenci o pismenosti v Dublinu na Irskem, z naslovom »Living Literacy: From Tots to Teens«, ki jo organizira Irsko bralno društvo (Literacy Association of Ireland / Cumann Litearthachta na hÉireann), ki je potekala od 23. – 26. septembra 2015. V ta namen smo tudi pripravili zgibanko.

Mediji o projektu:

Skip to content