Cenik storitev

1. Članarina
a) Radovljica, Bled, Bohinjska Bistrica, Lesce, Gorje, Begunje, Kropa
20,00 €
b) Brezje, Srednja vas, Stara Fužina
15,00 €
c) člani do 18. leta starosti, brezposelni
brezplačna
č) članarina samo za izposojo e-knjig preko spletnega portala Biblos in audio knjig preko spletnega  portala Audibook
5,00 €
d) članarina za pravne osebe
20,00 €
Članarina se lahko poravna tudi z darilnim bonom Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica.
Ob predložitvi ustreznega potrdila imajo invalidi pravico do uveljavitve popusta v višini 25 % cene.
2. Stroški medknjižnične izposoje: 9,00 € za vsako izposojeno enoto.3. Stroški telefonskega obveščanja o rezerviranem gradivu znašajo za vsak naslov gradiva 0,50 €. Če član rezerviranega ali pripravljenega gradiva ne prevzame v dogovorjenem roku, se za vsak naslov neprevzetega gradiva zaračuna 0,50 €.

4. Izjemno podaljšanje roka za izposojo gradiva: 0,50 € za vsako enoto.

5. Zamudnina
a) za knjige, revije, zvočne kasete, medijske komplete: za vsako enoto 0,30 € na dan (tam, kjer je knjižnica odprta manj kot 5 ur na teden, 0,35 € na teden).
b) za glasbene zgoščenke, CD-ROM-e, DVD-je, zvočne knjige, elektronske bralnike: za vsako enoto 0,30 € na dan (tam, kjer je knjižnica odprta manj kot 5 ur na teden, 1,00 € na teden).

6. Opomini
Prvi opomin znaša 2,00 €, drugi 2,00 € (+ prvi), tretji 4,00 € (+ prvi in drugi), četrti 5,00 € . Cene opominov se seštevajo. Opomini, ki jih pošilja odvetnik oz. podjetje, se zaračunavajo po odvetniški tarifi oz. tarifi podjetja.

7. Najmanjša možna odškodnina za vsako poškodovano ali izgubljeno enoto znaša 30,00 €. Po oceni je ta vrednost lahko tudi večja, razen za poškodovano ali izgubljeno revijo, kjer najmanjša možna odškodnina znaša 5,00 €. Stroški ponovne katalogizacije in klasifikacije znašajo 6,00 €.

8. Izgubljena izkaznica (s kodo) stane 2,00 €.

9. Nadomestilo za poškodovano škatlico (CD, CD-ROM, zvočna ali videokaseta, zvočna knjiga) znaša 1,50 € , nadomestilo za poškodovano mapo znaša 10 €.

10. Zamenjava kode na gradivu stane 0,50 €.

11. Čiščenje knjižničnega gradiva znaša 0,50 €.

12. Najem in uporaba knjižničnih prostorov.
Najem dvorane zunaj obratovalnega časa

do 3 ure
180 €
do 6 ur
280 €
do 9 ur
380 €
do 12 ur
480 €
Najem dvorane znotraj obratovalnega časa
do 3 ure
90 €
do 6 ur
140 €
do 9 ur
190 €
do 12 ur
240 €
Za zveze knjižničnih društev Slovenije, združenja knjižnic in regionalna knjižnična društva s sedežem na Gorenjske je najem dvorane praviloma enkrat letno brezplačen.
Neprofitne organizacije s sedežem v občini Radovljica imajo praviloma enkrat letno pravico najema dvorane do 3 ure.Brezplačen najem dvorane je možen samo za prireditve za katere se ne pobira vstopnina, kotizacija ali drug finančni prispevek in nimajo komercialnega značaja. Plačajo se stroški obratovanja.
Najem računalniške sobe v II. nadstropju
najem na uro
35 €
najem do 6 ur
80 €
najem do 12 ur
160 €
13. Fotokopiranje knjižničnega gradiva in izpisi iz računalnika
črnobela fotokopija A4 (1 stran)
0,10 €
barvna fotokopija A4 (1 stran)
1,00 €
črnobela fotokopija A3 (1 stran)
0,15 €
črnobeli izpis A4 (1 stran)
0,10 €
barvni izpis A4 (1 stran)
1,00 €
delni barvni izpis A4 (1 stran)
0,50 €

14. Preslikavanje knjižničnega gradiva

preslikavanje in e-pošiljanje (1 stran)
0,30 €
preslikavanje z dodatno obdelavo
2,00 €
15. Drugo

odpisano gradivo
2,00 €
odpisano gradivo večjih vrednosti
3,00 – 5,00 €
vrečka
1,40 €
16. Če storitve ni v ceniku, pa jo uporabnik zahteva, se naredi poseben izračun. Osnova je porabljen čas in bruto bibliotekarska ura.

18. Druge storitve. Če se pojavi nova storitev ali če stroški storitve presegajo sprejeto ceno, direktor oblikuje novo ceno in jo posreduje članom knjižničnega sveta.

Skip to content