Statistika

Statistike prikazujejo skupne podatke delovanja vseh knjižnic na območju radovljiške, blejske, bohinjske in gorjanske občine. Knjižnica zbira podatke vsako leto v skladu z Zakonom o knjižničarstvu.
leto
format (pdf)
format (issuu)
statistični podatki za leto 2019

statistični podatki za leto 2018

statistični podatki za leto 2017

statistični podatki za leto 2016

statistični podatki za leto 2015

statistični podatki za leto 2014

statistični podatki za leto 2013

statistični podatki za leto 2012

statistični podatki za leto 2011

statistični podatki za leto 2010

statistični podatki za leto 2009

statistični podatki za leto 2008

statistični podatki za leto 2007

statistični podatki za leto 2006

statistični podatki za leto 2005

statistični podatki za leto 2004

statistični podatki za leto 2003

statistični podatki za leto 2002

statistični podatki za leto 2001

statistični podatki za leto 2000

statistični podatki za leto 1999

Skip to content