Statistika

Statistike prikazujejo skupne podatke delovanja vseh knjižnic na območju radovljiške, blejske, bohinjske in gorjanske občine. Knjižnica zbira podatke vsako leto v skladu z Zakonom o knjižničarstvu.
leto
format (pdf)
format (issuu)
statistični podatki za leto 2019
statistični podatki za leto 2018
statistični podatki za leto 2017
statistični podatki za leto 2016
statistični podatki za leto 2015
statistični podatki za leto 2014
statistični podatki za leto 2013
statistični podatki za leto 2012
statistični podatki za leto 2011
statistični podatki za leto 2010
statistični podatki za leto 2009
statistični podatki za leto 2008
statistični podatki za leto 2007
statistični podatki za leto 2006
statistični podatki za leto 2005
statistični podatki za leto 2004
statistični podatki za leto 2003
statistični podatki za leto 2002
statistični podatki za leto 2001
statistični podatki za leto 2000
statistični podatki za leto 1999
Prilagoditev strani