Ocena nesorazmernega bremena za spletno stran

Na podlagi Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju zakon ZDSMA), bo spletna stran Knjižnice A. T. Linharta Radovljica posodobljena in dopolnjena z namenom omogočiti vsem uporabnikom spletne strani čim večjo dostopnost do objavljenih dokumentov in vsebin.

Knjižnica A. T. Linharta Radovljica ocenjuje, da bi za zavod nastale finančne posledice, če bi hoteli celotno vsebino ustrezno prilagoditi (prevesti v znakovni jezik in/ali opremiti s podnapisi ali drugače ustrezno prilagoditi skladno z zakonom ZDSMA), saj je obseg vsebine velik. Prav tako je Knjižnica A. T. Linharta Radovljica pri oceni nesorazmernega bremena poleg znatnih finančnih posledic upošteval tudi notranjo organizacijo in vrsto dejavnosti, ki jo opravlja ter postopa skladno z zakonom ZDSMA, ki ravno iz teh razlogov dopušča navedena odstopanja skladno z oceno o nesorazmernosti in na podlagi te Izjave o dostopnosti.

Nedostopne vsebine so:

  1. Nekateri skenirani dokumenti niso vedno popolnoma berljivi. Ti dokumenti so digitalne različice fizičnih dokumentov, ki so bili skenirani in shranjeni. Ena izmed najpogostejših težav je, da skenirani dokumenti niso vedno popolnoma berljivi, še posebej, če je kakovost skeniranja slaba.
  2. Nekatere multimedijske vsebine niso dostopne (manjkajo npr. podnapisi video vsebin). Video posnetki so eden izmed najbolj priljubljenih načinov za izmenjavo informacij, vendar pa se lahko pojavijo težave, ko so posnetki brez podnapisov ali če nadzor krmiljenja ni optimiziran. To lahko oteži uporabo video posnetkov za ljudi, ki so naglušni ali slabovidni. Poleg tega, če je video posnetek odvisen od zunanje storitve, kot je Youtube, lahko pride do težav pri dostopu do videa, če je storitev nedosegljiva ali če pride do težav z internetno povezavo.
  3. Določene vsebine so prenesene iz družbenih omrežij (Facebook, Instagram, ipd), kjer lahko prihaja do težav z dostopnostjo, če so vsebine, ki so bile prenesene iz družbenih omrežij, nepopolne. Na primer, lahko manjkajo tekstovne alternative za slike ali pa se uporabljajo angleški izrazi, ki jih ne razumejo vsi uporabniki. To lahko oteži uporabo vsebin za ljudi s posebnimi potrebami.
  4. Določene vsebine so brez vidnega indikatorja ostrenja, ki lahko pomaga uporabnikom s posebnimi potrebami, da lažje sledijo premikom miške na zaslonu in izvedejo ustrezne ukaze. Pomanjkanje vidnega indikatorja ostrenja lahko predstavlja oviro za uporabnike s posebnimi potrebami, ki uporabljajo pripomočke za branje zaslona ali druge tehnologije pomoči.
  5. Odprtje novega zavihka ali okna brez opozorila uporabniku, lahko uporabnike preseneti in moti njihovo delo na trenutni strani. To lahko predstavlja posebno težavo za uporabnike s posebnimi potrebami, ki uporabljajo pripomočke za branje zaslona ali druge tehnologije pomoči.
  6. Neustrezno oblikovane in besedno opremljene povezave. Povezave so pomemben del spletne strani in jih je treba ustrezno oblikovati in opremiti z ustrezno opisno besedilo, ki jasno opisuje cilj povezave. Če se uporablja ista povezava za več ciljev, je pomembno, da imajo vsi cilji enako opisno besedilo, saj bo to pomagalo uporabnikom, da bodo razumeli, kam jih bo povezava odpeljala. Če imajo povezave različno opisno besedilo, lahko to povzroči zmedo in zmanjša dostopnost spletne strani.
  7. Nekateri elementi na spletni strani so lahko brez pomenskih oznak. To lahko povzroči zmedo pri uporabnikih, ki se zanašajo na te oznake za navigacijo po spletni strani. Poleg tega lahko elementi brez pomenskih oznak vplivajo tudi na optimizacijo spletnih iskalnikov.
  8. Nekateri elementi nimajo vpisanega optimalnega alternativnega opisa ‘alt’. Atribut ‘alt’ se uporablja za opis slike in je pomemben za uporabnike, ki imajo težave s prikazom slik. Tuj jezik v tem atributu otežuje razumevanje slike za uporabnike, ki ne govorijo tega jezika. Poleg tega lahko tuj jezik v atributu ‘alt’ vpliva na optimizacijo spletnega mesta za iskalnike, saj lahko ti nepravilno razumejo vsebino slike. Zato je pomembno, da se v atributu ‘alt’ uporablja jezik, ki je razumljiv ciljni publiki in pomaga razumeti vsebino slike.
  9. Manjkajoče povezave za preskok. Te uporabniku omogočajo preskok mimo dolgih in ponavljajočih se vsebin na spletni strani. To je pomembno za uporabnike, ki imajo težave z branjem, slabo vidijo ali uporabljajo pripomočke za pomoč pri branju spletnih strani.

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevanih po informacijah ter vsebini, ki ne sodi na področje uporabe zakonom ZDSMA, prejemamo na elektronski naslov ali telefonsko številko: +38645373900.

Uporabnikom naše spletne strani bomo pomagali pridobiti vse potrebne podatke in dokumente. Skladno z 8. členom zakonom ZDSMA, naj uporabniki na zgoraj navedene kontakte:

– sporočijo, če spletišče ali mobilna aplikacija ni skladna z zahtevami glede dostopnosti iz 5. člena tega zakona,

– zaprosijo za informacije glede vsebin spletišča in mobilnih aplikacij iz drugega odstavka 3. člena tega zakona ter

– za informacije, ki v skladu z oceno o nesorazmernem bremenu iz 6. člena tega zakona niso objavljene v dostopni obliki.

Odgovor bo uporabnik prejel v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, bomo uporabniku sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb zakona ZDSMA opravljajo inšpektorji inšpekcije za informacijsko družbo.

Dokument posodobljen: 3. 10. 2023

Skip to content