Razpisi

V rubriki javni razpisi objavljamo:
Javna naročila
Razpisi za nabavo blaga, oddajo storitev ali gradnjo na podlagi Zakona o javnem naročanju.
      • Trenutno ne poteka nobeno javno naročilo.

Prosta delovna mesta
Razpisi za prosta delovna mesta v Knjižnici A. T. Linharta Radovljica na podlagi Zakona o delovnih razmerjih.
        • Trenutno ne poteka noben razpis za prosto delovno mesto.

 
Prilagoditev strani