Nabavna politika

1.1  Knjižnična zbirka je jedro vsake knjižnice, zato je razvoj zbirke ena njenih temeljnih dejavnosti. Vsaka knjižnica s svojo zbirko upravlja skladno s svojim namenom oziroma poslanstvom ter svojo nabavno politiko. Zato Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica (v nadaljevanju Knjižnica ATL) s pričujočim dokumentom o nabavni politiki:

  • opredeljuje to in vse druge temeljne naloge knjižnice in določa njene dolgoročne cilje (točka 2),
  • opredeljuje, kdo so zdajšnji in potencialni uporabniki naše knjižnice, in ugotavlja, kakšne so njihove potrebe (točka 3),
  • opisuje dejavnosti, ki jih knjižnica izvaja v korist teh uporabnikov in ki neposredno ali posredno vplivajo tudi na obseg, izbor, sestavo, dograjevanje in širjenje knjižnične zbirke (točka 4),
  • opredeljuje, kako knjižnica pridobiva novo gradivo (točka 5),
  • opredeljuje, kdo določa in izvaja nabavno politiko v knjižnici (točka 6),
  • opredeljuje vire za financiranje novega gradiva (točka 7),
  • opisuje in vrednoti trenutno stanje obstoječe zbirke (točka 8),
  • opredeljuje splošna izhodišča in kriterije za pridobivanje novega gradiva (točka 9) ter
 • opredeljuje, kako je to knjižnično gradivo in drugi informacijski viri, s katerimi knjižnica razpolaga, dostopno njenim uporabnikom (točka 10).

1.2 Dokument hkrati pomeni tudi podlago za načrtovanje in določanje prioritet znotraj vsakoletnih finančnih sredstev, s katerimi knjižnica razpolaga, predvsem zato, da bi se ta sredstva smotrno in enakomerno porazdelila. Zato je sestavni del tega dokumenta tudi načrt letnega prirasta (točka 11) za vsako leto sproti. Ta vsebuje zlasti:

  • kratkoročne kriterije in prioritete za pridobivanje novega gradiva,
 • načrt obsega in sestave vsakoletnega prirasta.
Nenaročenega gradiva vam sami, na lastne stroške, ne vračamo.

Datoteke:

 •  
 • Skip to content