Kontakti

Vurnikov trg 1, 4240 Radovljica
Telefon: 04 537 39 00
Email: info@rad.sik.si
Služba
ime
telefon
email
direktor
Marko Zupanc
04 537 39 06
medknjižnična izposoja
Katarina Perger
04 537 39 03
nabava (monografije)
Sara Klemenčič
04 537 39 12
nabava (serijske publikacije)
Majda Ribnikar
04 537 39 10
obdelava gradiva
Damjan Mulej
04 537 39 10
splošne info., pripombe in predlogi
04 537 39 00
kadrovsko-računovodska služba
Eti Kuhar
04 537 39 07
računalniška oprema, spletna stran
Klemen Humerca
04 537 39 09
ponudbe za predavanja/predstavitve
Sara Klemenčič
04 537 39 00
Nenaročenega gradiva vam sami, na lastne stroške, ne vračamo.
Skip to content