Zdravstvene informacije

V današnjem času so zdravstvene informacije pomemben del našega življenja. Zato smo vam pripravili seznam nekaterih spletnih strani z zdravstvenimi informacijami.

 

temp2

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP)
(1) Ta zakon določa pravice, ki jih ima pacient oziroma pacientka (v nadaljnjem besedilu: pacient) kot uporabnik oziroma uporabnica (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih oziroma izvajalkah (v nadaljnjem besedilu: izvajalci) zdravstvenih storitev, postopke uveljavljanja teh pravic, kadar so te kršene, in s temi pravicami povezane dolžnosti.

(2) Namen tega zakona je omogočiti enakopravno, primerno, kakovostno in varno zdravstveno oskrbo, ki temelji na zaupanju in spoštovanju med pacientom in zdravnikom oziroma zdravnico (v nadaljnjem besedilu: zdravnik) ali drugim zdravstvenim delavcem oziroma delavko (v nadaljnjem besedilu: zdravstveni delavec) ter zdravstvenim sodelavcem oziroma sodelavko (v nadaljnjem besedilu: zdravstveni sodelavec).

Brošura Ministrstva za zdravje RS.

 

temp

 

temp2

Evropski komite za homeopatijo
Cilj komiteja je doseči popolno vključitev homeopatije v Evropski zdravstveni sistem. [v angleškem jeziku]

 

temp2

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke
Varovanje javnega zdravja z reguliranjem in nadzorom zdravil, medicinskih pripomočkov, krvi, tkiv in celic ter z njimi povezanih dejavnosti v zasebnem in javnem sektorju.

 

temp2

Lekarniška zbornica Slovenije
Lekarniška zbornica Slovenije je samostojna organizacija, v katero so včlanjene vse javne in bolnišnične lekarne v Sloveniji. Ustanovljena je bila 11. 11. 1992 z namenom varovanja stanovske časti.

 

temp

Centralna baza zdravil
Seznam in podatki o vseh registriranih zdravilih v Sloveniji.

 

temp

NHS Choices
Glede na simptome poiščite bolezen in zdravljenje. [v angleškem jeziku]

 

temp

MedlinePlus
Katalog zdravil, zelišč in prehranskih dopolnil. [v angleškem jeziku]

 

temp

Zdravje za vse
Zbirki Zdravje za vse in Katalog poljudnih del medicinske fakultete sta namenjeni laikom, in sicer kot dodaten vir zdravstvenih informacij. Med drugim vsebujejo:

  • medicinske enciklopedije,
  • medicinski slovarji,
  • zdravstvene informacije in novice,
  • forumi in zdravniški nasveti,
  • zdravstvene ustanove,
  • iskalniki strokovne in poljudne medicinske literature.
 
Skip to content