Knjižničarji ocenjujemo

 
Človekovo iskanje najvišjega smisla
Frankl, Viktor E
ocenaocenaocenaocenaocena
Mohorjeva družba, 2020
Zbirka Smisel
299 strani
psihološka študija
preverite, ali je knjiga prosta (OPAC)
Logoterapevtska študija o odnosu med psihoterapijo in vero, o duhovnem in verskem nezavednem v človekovi podzavesti in iskanju najvišjega smisla vsega obstoječega
S Človekovim iskanjem najvišjega smisla smo dobili v slovenskem prevodu še zadnje Franklovo temeljno delo na temo logoterapije, ki je po njegovih besedah tudi ena njegovih osebno najljubših knjig. Izvirno je izšla leta 1948 z naslovom Nezavedni Bog, na isto temo, s katero je Frankl doktoriral iz filozofije.
Kot nakazuje izvirni naslov in podnaslov knjige (Psihoterapija in religija), se Frankl v knjigi posveča odnosu med psihoterapijo/psihiatrijo in vero. Trdi, da Freudova psihoanaliza, Adlerjeva individualna psihologija in Jungova analitična psihologija enostransko zanemarjajo duhovno/noetično plat človekove osebnosti. Razvija tezo, da obstaja tudi nezavedna duhovnost in celo nezavedna vernost (zato tudi govori o »nezavednem Bogu« – da je torej človek vedno v intencionalnem razmerju s transcendenco/Bogom, pa čeprav samo na nezavedni ravni). To utemeljuje z bivanjsko/eksistencialno analizo vesti in sanj ter s presežnostjo človekove vesti, ki jo lahko razumemo šele kot pojav, ki kaže na svoj transcendentni izvor.
Slovenska izdaja Franklove knjige ima to prednost, da je prvotno knjigo 1985. leta nadgradil že Frankl sam s predelavo in dodatnim poglavjem o dotakratnih logoterapevtskih dognanjih, dopolnjujeta pa jo še študiji A. Batthyányja o najnovejših logoterapevtskih dognanjih iz 2019 in spremna beseda J. Ramovša o Franklu, njegovem delu in odmevih njegovega delovanja na Slovenskem.
Najneposredneje pa se Frankl bralca dotakne v predavanju, po katerem je zdajšnja izdaja dobila naslov in ki tvori zadnje poglavje knjige. V njem Frankl na kratko strne namen in pomen logoterapije in človekovega iskanja smisla v vsakokratnih življenjskih situacijah, čez vse to pa iskanja najvišjega, končnega, ultimativnega smisla vsega obstoječega.
Skip to content