Knjižničarji ocenjujemo

 
Pogorje Jelovica in gozdarjenje v preteklosti ter druga opravila : ob sodelovanju Radovljičanov in drugih posestnikov iz krajev okoli Jelovice zbrani zapisi zgodovinskih dogodkov
Valant, Franci
ocenaocenaocenaocenaocena
Radovljica : samozaložba F. Valant, 2018

422 strani
domoznanstvo, gozdarstvo
preverite, ali je knjiga prosta (OPAC)

Upokojeni gradbeni inženir in sodni cenilec Franci Valant iz Radovljice je napisal zanimivo in za gorenjsko domoznanstvo dragoceno knjigo o pogorju Jelovica.
Franci Valant, p. d. Benčov Franci iz Predtrga je upokojeni gradbeni inženir in sodni cenilec. Poleg osnovnega poklica se je vse življenje ukvarjal tudi s proučevanjem zgodovine svojega rodu in rojstnega kraja z okolico. Letos je izšla njegova knjiga “Pogorje Jelovica in gozdarjenje v preteklosti ter druga opravila”. V njej so zbrani zapisi zgodovinskih dogodkov, ki so nastali ob sodelovanju in po pripovedovanju Radovljičanov in okoliških posestnikov. Avtor poudarja, da brez sodelovanja ljudi, ki jim je Jelovica že od davnih časov nudila zaslužek in omogočala preživetje, to delo ne bi moglo nastati. Knjiga je bogato opremljena s slikovnim gradivom in obsega več kot 400 strani. V uvodnih poglavjih najdemo podroben naravnogeografski opis Jelovice, njeno upravno razdelitev in gospodarski pomen. Sledi opis gozdarjenja, ki obsega vlogo in pomen gozdov, delo gozdarjev in lastnikov jelovških gozdov, proizvode, ki so jih pridobivali iz gozda in poklice, ki so jih ljudje opravljali v gozdu. Avtor podrobno opiše jeloviške planine (Ribčevo planino, Rovtarico in Martinček) ter gozdarske objekte iz preteklosti: žičnice Blatni graben, Podkorito, Jezerca in Kolnica, žičnici v Dražgošah, logarske in drugi objekte. V nadaljevanju najdemo tudi opise posebnosti v pogorju Jelovice, kot so posebna drevesa, brezna in kraške jame, spominski kamen na Visokem vrhu, plemeniti kamen s Kodrastega vrha in znamenite Vurnikove smreke. Dragocen pripomoček je slovar z razlago izrazov, ki ga je avtor dodal na koncu te zanimive in za gorenjsko domoznanstvo dragocene knjige.