Domoznanstvo

 
Prosen, Marijan

Rodil se je 13. marca 1937. Diplomiral je iz astronomije na FNT Univerze v Ljubljani. Bil je profesor matematike in fizike na OŠ Valentina Vodnika v Ljubljani ter Železniški srednji šoli v Ljubljani, strokovni sodelavec za astronomijo na Astronomsko-geofizikalnem observatoriju Golovec v Ljubljani, profesor matematike in fizike na Železniški srednji šoli v Ljubljani, pedagoški svetovalec-urednik matematičnih učbenikov na Zavodu SRS za šolstvo v Ljubljani in se leta 1993 upokojil. Objavlja strokovne in poljudne astronomske prispevke izključno v slovenskem jeziku. Ukvarja se tudi z zgodovino astronomije, nebesnim izrazjem (nomenklaturo) in astronomskim izrazoslovjem (terminologijo). S pisanjem člankov, poljudnimi predavanji in strokovnimi delavnicami popularizira astronomijo. Skoraj vse svoje knjige je sam uredil, tako da deluje tudi kot urednik.

Gradivo (444):

Število pi

Na kratko napišem nekaj o zanimivem in uporabnem številu p (pi). Nekateri ga imajo za čudno ali čudežno, tudi mistično število, je pa navadno iracionalno število. To je število, ki ga ni mogoče zapisati kot ulomek, v katerem sta števec in imenovalec naravni števili, oz. je število z neskončno decimalnimi mesti, kjer se periodično ne ponavljajo niti ena številka niti skupina številk (periodični del), in ga lahko vzamemo poljubno natančno, kakor pač želimo.

Povezava na dokument | Zapri
Accessibility