Revije in časopisi

 
Piranesi
Vrsta/vsebina: časopis
Založništvo in izdelava: Piranesi
Jezik: slovenski, angleški
Pogostnost: dvakrat letno
Kategorija: arhitektura
Spletna stran: http://www.ravnikar-potokar.si/vojteh_ravnikar/biografija/piranesi.aspx
preverite, ali je revija prosta (OPAC)
Revija Piranesi izhaja že od leta 1992, namenjena pa je predvsem strokovni publiki, in uživa velik ugled tudi v tujini. Da je revija osredotočena predvsem na srednjeevropski prostor ji daje posebno mesto med arhitekturnimi revijami cele Evrope. Tako si revija Piranesi že vrsto let izmenjuje svoje publikacije z uglednimi arhitekturnimi revijami kot so naprimer Quaderns, L'architectur d'aujourd'hui, Baumeister, Il progetto, Oris, Zlatni rez, Architektur Aktuell… Poleg mednarodnih izmenjav ima revija tudi številne tuje naročnike, tako posameznike, kot tudi distribucijske hiše, iz Italije, Avstrije, Amerike, Kanade, Švice, Nemčije, Češke, Madžarske, Nizozemske, Francije, Hrvaške, Španije in Velike Britanije. Največji naročnik je 'Idea Books' iz Amsterdama, ki knjige in revije distribuira po celem svetu, od Japonske, Avstralije do Amerike. V Sloveniji ima revija redne naročnike, predvsem iz arhitekturne stroke. Preko objav v reviji Piranesi so nekateri slovenski arhitekti postali bližji tudi publiki v tujini in na ta način prišli tudi do objav v nekaterih tujih revijah.
Accessibility