Revije in časopisi

 
Vzgoja in izobraževanje
Vrsta/vsebina: časopis
Založništvo in izdelava: Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Jezik: slovenski
Pogostnost: dvomesečnik
Kategorija: vzgoja, izobraževanje
Spletna stran: http://www.zrss.si/?rub=5172
preverite, ali je revija prosta (OPAC)
Revija Vzgoja in izobraževanje izhaja že štirideset let. Namenjena je vodstvenim in strokovnim delavcem šol: ravnateljem in njihovim pomočnikom, svetovalnim delavcem in učiteljem, pa tudi drugim strokovnjakom za šolstvo. V reviji so obravnavane aktualne teme, povezane z njihovim delom oz. delom šol, npr. sodobne smernice v poučevanju in načrtovanju pouka, problemi, povezani s preverjanjem in ocenjevanjem, novosti v devetletki, izobraževanje učiteljev, avtonomija šol, pedagoško vodenje itn. Številke so tematske, vsaka od vnaprej napovedanih tem pa je obravnavana večplastno oz. iz različnih zornih kotov. Hkrati ob napovedani temi obstajajo tudi možnosti za obravnavo žgočih vprašanj. Izide po šest številk na leto.