Knjižničarji ocenjujemo

 
Prevarani sokoli
Čuk, Ivan in Vest, Aleks Leo
ocenaocenaocenaocenaocena
Ljubljana : Študijski center za narodno spravo, 2017
zgodovina, znanstvena monografija
preverite, ali je knjiga prosta (OPAC)
Avtorja knjige o prevaranih sokolih se upravičeno sprašujeta, "ali si dr. Viktor Murnik posmrtno zasluži nagrado Stanka Bloudka ali pa si Stanko Bloudek posmrtno zasluži nagrado dr. Viktorja Murnika".
Dr. Ivan Čuk in dr. Aleks Leo Vest sta v znanstveni monografiji »Prevarani sokoli« skušala odgovoriti na vprašanje, kaj je bilo s sokoli, da so stopili v Osvobodilno fronto. Avtorja sta na podlagi pričevanj, spominov in arhivskega gradiva ugotovila, da v OF niso vstopili sokoli kot društvo, ampak le nekaj posameznikov. Zoran Polič in France Lubej sta bila izključena iz Sokola že leta 1939, Josip Rus pa v sokolski organizaciji ni imel položaja, ki bi mu dovoljeval zastopati slovenske sokole. Avtorja ugotavljata, da poimenovanje omenjenih posameznikov z „levim krilom" oz. „demokratičnimi" ali „naprednimi" sokoli ni ustrezno. Zgodovinski resnici bolj ustreza, če jih poimenujemo „komunistično krilo" Sokola.

Knjiga nudi temeljit vpogled v organizacijo društva Sokol na Slovenskem, z društvenimi pravili, ki so veljala pred in po „reorganizaciji" leta 1929. Takrat je jugoslovanski kralj Aleksander Karadjordjević sokolsko organizacijo spremenil v unitarno organizacijo „jugoslovanskega naroda" in hkrati ukinil organizacije, ki so imele narodno usmeritev, med njimi tudi slovensko orlovsko društvo. Ob okupaciji Jugoslavije so Nemci in Italijani sokolsko organizacijo razpustili, komunistična oblast pa je po 2. svetovni vojni organizirala kar „samoukinitev" sokolske organizacije. Dobili smo Športno društvo Partizan, sokolstvo pa je bilo postopoma izbrisano iz zavesti naroda. Sokolsko ime je izginilo celo s spominskih plošč na nekdanjih sokolskih domovih, na katerih so padli sokoli zapisani kot „padli telovadci" ali „padli člani športnih in telovadnih društev"..

Za Radovljičane je posebej zanimiv prikaz življenja in dela dr. Viktorja Murnika (1874–1964). Njegov oče Jakob je bil rojen v Radovljici, kjer je imel Viktorjev ded Matija Murnik sedlarsko delavnico. Viktorjev brat Rado Murnik (1870–1932) je bil znan pisatelj, časnikar, satirik in humorist, njun stric dr. Ivan Murnik (1839–1913) pa zaslužen politik, gospodarstvenik in domoljub. Dr. Viktor Murnik ni bil le starosta slovenskega Sokola, temveč tudi oče organiziranega športa in telesne vzgoje na Slovenskem. Avtorja knjige o prevaranih sokolih se zato upravičeno sprašujeta, "ali si dr. Viktor Murnik posmrtno zasluži nagrado Stanka Bloudka ali pa si Stanko Bloudek posmrtno zasluži nagrado dr. Viktorja Murnika".
Prilagoditev strani