Knjižničarji ocenjujemo

 
Avstro-ogrska monarhija v besedi in podobi
Kropej Telban, Monika
ocenaocenaocenaocenaocena
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016

248 strani
znanstvena monografija
preverite, ali je knjiga prosta (OPAC)

Slovenci v sliki in besedi v Avstroogrski monarhiji – Štajerska, Porabje in Prekmurje, Koroška.
Zbirka Die osterreichisch-ungarische Monarchie in Word und Bild je nastajala v zadnjih dveh desetletjih 19. stoletja na pobudo prestolonaslednika nadvojvode Rudolfa (1858-1889); po njem se delo imenuje Prestolonaslednikovo delo (Kronprizenwerk), “spoštljivo posvečeno” njegovemu cesarskemu in kraljevskemu veličanstvu Francu Jožefu I. Enciklopedična zbirka je izšla v dveh redakcijah – avstrijski in madžarski. V nemščini je na Dunaju izhajala 18 let (december 1885 – junij 1902). 12.596 strani v 397 zveščičih, ki so jih naročniki dobivali vsake dva do štiri tedne, je zvezanih v 24 knjig. O ambicioznosti projekta poleg obsega govori število prispevkov (587) in ilustracij (4.529), ki jih je pripravilo 432 sodelavcev iz vseh kronski dežel.V nemški izdaji sta dva zvezka preglednega značaja (o naravoslovju in zgodovini), v drugih 22 zvezkih pa so predstavljeni narodi, ki so živeli v takratnih kronskih deželah monarhije. Ker so ureditev narekovala deželne meje, ki se niso pokrivale s tam živečimi narodi/etničnimi skupnostmi, so Slovenci obravnavani v okviru petih kronovin, ki so dobile prostor v štirih knjigah (Štajerska, Koroška in Kranjska, Primorska in v 4. zvezku o Madžarski). Vsebina je v vseh knjigah razporejena v enotnem zaporedju poglavij o pokrajinskih značilnostih, prazgodovini, zgodovini, narodopisju, glasbi, književnosti, arhitekturi, slikarstvu in kiparstvu, obrti in gospodarskem življenju.

Avstro-ogrska monografija v besedi in podobi: Slovenci 1., Štajerska, Porabje in Prekmurje, Koroška, tako prinaša poglavja o Štajerski (K narodopisju; Ljudsko življenje, šege in povedke Slovencev; Jeziki Slovencev; Fizične značilnosti prebivalstva), Onstran Donave (Vendi (takratni izraz za Slovence na Madžarskem) v Zalski in Žalski županiji) in Koroški (K narodopisju; Ljudski značaj, noše, šege in navade; Miti, povedke in ljudske pesmi Slovence). Posebej dragoceni so komentarji, obsegajo kar polovico knjige, o Slovenski ljudski kulturi , Materialni kulturi Slovencev ter Pripovedno in pesemsko izročilo v delu Avstro-ogrska monografija v besedi in podobi.

Vsekakor zanimivo branje.

Skip to content