Knjižničarji ocenjujemo

 
Mother tongue : the story of the English language
Bill Bryson
ocenaocenaocenaocenaocena
Penguin Books, 2016
269 strani
sociolingvistična študija
preverite, ali je knjiga prosta (OPAC)
nastanek, razvoj in zdajšnje stanje angleškega jezika v vseh njegovih aspektih
Bill Bryson, ki ga vsi prav gotovo poznamo po Kratki zgodovini skoraj vsega, v knjigi Mother tongue lucidno in v svojstveno živahnem, a hkrati zelo nazornem slogu, podloženem z enciklopedičnim znanjem, obilico najrazličnejših podatkov, kuriozitet in anekdot, predstavlja nastanek, razvoj in zdajšnje stanje angleškega jezika v vseh njegovih aspektih, nivojih, variantah in registrih.
Po kratki predstavitvi nastanka jezika nasploh spregovori o globalnosti angleščine, o razvoju angleščine skozi stoletja, o nastajanju besed v angleščini (historičnem besedotvorju), o nikoli predvidljivi izgovarjavi in zapisu/črkovanju angleških besed in razlogih za eno in drugo, o narečnih in drugih variantah angleščine, o pravilnosti in nepravilnosti (»[ne]slovničnosti«), jezikovnih »brusih« in slovaropisju v angleščini, o ameriški angleščini (Bryson je Američan, ki živi v Veliki Britaniji), o imenih, kletvicah in psovkah ter besednih igrah v angleščini, konča pa s projekcijo, kakšna prihodnost po njegovem čaka angleški jezik.
Odlična knjiga, zelo natančna in nabita s podatki, obenem pa zelo berljiva za vsakogar, ki ga zanima angleščina (ki ga zlasti zanima, zakaj in od kod je v angleščini toliko izjem in posebnosti), pa naj se z angleščino ukvarja poklicno ali zgolj ljubiteljsko.
Accessibility