Knjižničarji ocenjujemo

 
Holy shit : a brief history of swearing
Melissa Mohr
ocenaocenaocenaocenaocena
Oxford University Press, 2013
316 strani
jezikovno-sociološko-antropološka študija
preverite, ali je knjiga prosta (OPAC)
Zgodovina preklinjanja/zaklinjanja od starega veka do danes
Holy Sh*t povzema zgodovino preklinjanja (ang. »swearing«, torej 'preklinjanja' in 'zaklinjanja') od antike do danes, seveda skozi oči Angleža in skozi prizmo angleščine. Najprej pregleda rabo obscenosti v starem Rimu, rabo zaklinjalnih oziroma prisežnih obrazcev v Svetem pismu, priseganje, zaklinjanje in preklinjanje v srednjem veku, renesansi, porast »sramežljivostnih« evfemizmov v osemnajstem in devetnajstem stoletju in posebej še preklinjanje v dvajsetem stoletju. Knjigo konča z zanimivo vizijo preklinjanja v prihodnosti. Avtorica ugotavlja, da je »swearing« skozi zgodovino ves čas nihal med dvema tabujskima skrajnostma – med svetostnim (»holy«) in umazanim (»sh*t«), in tehta, kakšno vlogo so imeli pri tem moč, razredna pripadnost in spolske vloge, ob tem pa podaja nadvse zanimiv prikaz vsakdanjega življenja, vrednostnih in verovanjskih sistemov na različnih ravneh v obravnavanih obdobjih.
Kdor bi si želel prebrati kaj podobnega v slovenščini in o tem segmentu slovenščine, si lahko prebere Nežmahove Kletvice in psovke.
Prilagoditev strani