Knjižničarji ocenjujemo

 
Pot v svobodo
Jurca, Branka
ocenaocenaocenaocenaocena
Litera, 2014
Knjižna zbirka piramida
314 strani
kratke zgodbe
preverite, ali je knjiga prosta (OPAC)
Branka Jurca (1914-1999) je znana slovenska mladinska pisateljica. V njenem opusu je tudi veliko kratkih zgodb s socialno tematiko. Izšle so v zbirkah Pod bičem in Stekleni grad, objavljene so bile v revijah Sodobnost in Novi svet.
Pričujoča knjiga je izbor zgodb iz časa med obema vojnama, taboriščnih zgodb iz Gonarsa in Ravensbrücka ter življenja po 2. svetovni vojni.
Pisateljica je bila rojena v Koprivi na Primorskem, kasneje se je družina zaradi očetove službe preselila v Maribor. Branka je končala učiteljišče, a kar nekaj časa ni dobila službe. Bila je družbeno aktivna, s pisanjem je opozarjala na družbene krivice. V vojnem času je trpela v obeh taboriščih, ki ju opisuje v svojih zgodbah. Po vojni je bila učiteljica, urednica Cicibana in revije Otrok in družina, kasneje se je posvetila pisateljskemu delu.
Njene novele so družbeno angažirane, realistično prikazujejo pomanjkanje, lakoto, boj za preživetje med vojnama in v taborišču. Zgodbe izražajo poseben čut za žensko trpljenje, odnos moških do žensk, boj mater za svoje otroke. Prefinjeno opisuje boje ženske duše, socialno prizadetost in ponižanje žensk. Zgodba Na krasu opisuje boj kraške žene za preživetje sebe in otrok. Mož je odšel na delo v Ameriko, žena pa s prodajo hrane in tihotapljenjem žganja v Trst težko preživlja družino. Medvladje opisuje napad Nemcev na Maribor, zrušitev državnega mostu in naval lačne množice v državno skladišče hrane.
Taboriščne zgodbe so pretresljiva slika lakote, ponižanja, človeškega egoizma in sebičnosti. V stiski rešuje le vsak samo sebe. Ob razpustu taborišča in prihodu zaveznikov sledi maščevanje vsem paznikom in njihovim zvestim sodelavcem. Človek je prikazan v zgodbah s svojimi najslabšimi platmi.
V zgodbi Nikogar ni, ki bi Lizo poklical se pisateljica loti odnosa med starejšima zakoncema, ki slavita zlato poroko. Žena je v zakonu ponižana in trpi v podrejenosti.
Skip to content