Knjižničarji ocenjujemo

 
Spreminjanje naše besedilne zavesti : na poti k digitalnemu redu znanja
Weel, Adriaan van der
ocenaocenaocenaocenaocena
Cankarjeva založba, 2014
Bralna znamenja
262 strani
znanstvena monografija
preverite, ali je knjiga prosta (OPAC)
Kako “pravila” enega medija (tiska) z značilnim naborom lastnosti in sebi lastno naravnanostjo, ki jo ta nabor lastnosti povzroča, dopolnjujejo in vedno bolj nadomeščajo prihajajoča pravila drugega (digitalnega) medija z drugačnim naborom lastnosti.
Adriaan van der Weel je nizozemski zgodovinar knjige in profesor na Univerzi v Leidnu. V knjigi si je zadal nalogo ugotoviti, kako “pravila” enega medija (tiska) z značilnim naborom lastnosti in sebi lastno naravnanostjo, ki jo ta nabor lastnosti povzroča, dopolnjujejo in vedno bolj nadomeščajo prihajajoča pravila drugega (digitalnega) medija z drugačnim naborom lastnosti. Za metodo si je izbral zgodovino knjige in knjižne študije.

Preden se resno loti reševanja problema, nam predstavi pojme, ki so potrebni za nadaljnje razumevanje. To so pojmi kot komunikacija, jezik in govor, pisava, besedilo. Med zanimivosti spada tudi avtorjev pojem “red knjige”. To je prežetost zahodne družbe z družbenim in kulturnim pomenom knjig kot glavnim načinom prenosa znanja.

V nadaljevanju spoznamo zgodovino računalništva in dela z računalniki. Torej prehodi iz mehanskih strojev v digitalne, iz kalkulatorjev v večopravilne računalnike, prehod od pisalnih strojev do urejevalnikov besedila, zgodovina grafičnih vmesnikov, omrežja in tako naprej.

Zaključki, do katerih nas avtor popelje so, da do sedaj še noben nov medij ni izpodrinil starega. Še vedno se tudi v digitalnem mediju večinoma vse vrti okrog besedil. Zelo pomembna ugotovitev je ta, da nove tehnologije (nezavedno) spreminjajo obliko izražanja, oblikovanja informacij in komuniciranja. Še najbolj pa vplivajo na to, kako dojemamo bližino oz. bližnje. To vodi v daljnosežne družbene posledice. Za konec pa avtor predvidi dva možna scenarija glede knjige in digitalnega medija. Ali bosta uspešno sobivala ali pa bo digitalni medij prevladal in bo potrebno “red knjige” spremeniti in prilagoditi – “red digitalnega medija”.

Skip to content