Knjižničarji ocenjujemo

 
Preslišani krik po smislu : psihoterapija in humanizem
Frankl, Viktor E.
ocenaocenaocenaocenaocena
Celjska Mohorjeva družba, 2016
204 strani
strokovna monografija
preverite, ali je knjiga prosta (OPAC)
Predstavitev osnov in nasledkov logoterapevtskega "zdravljenja s smislom" in njegovih tehnik.
Franklov Preslišani krik po smislu je še ena knjiga iz zbirke njegovih del o logoterapiji, znameniti tretji dunajski psihoterapevtski šoli, o »zdravljenju s smislom«, s katero hoče opozoriti na bistveno »duhovno,« človeško razsežnost človeka, ki jo sodobni psihoterapevtski pristopi pogosto zanemarjajo.
Knjiga ima podnaslov Psihoterapija in humanizem in je pravzaprav kolaž njegovih esejev, referatov in predavanj, porazdeljenih na osem poglavij. V njih razpravlja o tem, kako humanistična je »humanistična psihologija«, zavrača lažni humanizem, ki se včasih prikrade v psihologijo in psihoanalizo, podaja kritiko pandeterminizma nasproti človekovi svobodni izbiri (človekova svoboda je zaradi okoliščin omejena, človek pa je vendarle svoboden, da do okoliščin lahko zavzame stališče), obravnava problem razmerja med telesom in duhom (kaj človeka v resnici dela človeka), zakaj in kako človek, ki v najtrših življenjskih razmerah zmore zbrati voljo in pogum za preživetje, sredi največjega blagostanja ne zna premagati obupa nad dozdevno nesmiselnostjo življenja, razpravlja o tem, kje in kako najti smisel življenja kljub minljivosti življenja, razčlovečenju spolnosti, o svojih pogledih na moderno književnost in šport (ki je zanj sodobna oblika asketstva) in še in še.
Zadnji del knjige je podrobnejša obravnava nasprotne namere in namerne nepozornosti, logoterapevtskih tehnik oz. metod z opisom številnih primerov, kako so s tema metodama pomagali pri zdravljenju prisilnih in fobičnih stanj, zdravljenju impotence idr.
Prilagoditev strani