Knjižničarji ocenjujemo

 
Biologija prepričanj. Znanstveni dokaz o nadvladi uma nad materijo.
Lipton, Bruce H.
ocenaocenaocenaocenaocena
Kranj : Zavod V.I.D., 2013
181 strani
celična biologija, epigenetika
preverite, ali je knjiga prosta (OPAC)
Dr. Bruce Lipton je po mnogih letih raziskovanj na področju celične biologije postavil tezo, da je predpostavka, da le geni kontrolirajo biologijo, napačna. Univerzum je Eno.
Dr. Bruce H. Lipton je celični biolog in vodilni ameriški znanstvenik na področju nove biologije, vede, ki skuša premostiti vrzel med znanostjo in duhovnostjo. Sam pravi, da je eden od razlogov, da je v zadnje poglavje svoje knjige vključil tudi duhovnost filozofsko in znanstveno pravilo, ki se imenuje Occamova britev. Ta pravi, da kadar obstaja več hipotez za razlago enega fenomena, je najpreprostejša hipoteza, ki obrazloži večino opažanj, najverjetnejša hipoteza in jo je potrebno najprej upoštevati. Nova znanost magične (celične) membrane (mem-Brain) v povezavi s principi kvantne fizike daje najpreprostejšo razlago, ki ne pojasnjuje le znanosti alopatske medicine, temveč tudi filozofijo in prakso komplementarne medicine in duhovnega zdravljenja. Avtor pravi, da ga je znanost pripeljala do duhovnega spoznanja, pri tem pa cinično pribije, da je beseda »duhovnost« v znanstveni srenji sprejeta vsaj tako toplo kot beseda »evolucija« v fundamentalističnih krogih.

Dr. Lipton je po mnogih letih raziskovanj na področju celične biologije postavil tezo, da je predpostavka, da le geni kontrolirajo biologijo, napačna. Še več, napačna je tudi predpostavka, da se življenje konča, ko umrejo naša fizična telesa. To razloži z analogijo, po kateri je fizični televizijski sprejemnik enak človeškemu telesu, »mi« pa smo slika na ekranu. Toda »naša« slika ni prišla iz notranjosti televizorja, temveč je prenos signala iz okolja, ki ga je zaznala televizijska antena. Zgodi se, da se televizor pokvari in slika izgine. Toda, ali je slika izginila skupaj s televizorjem. Ne, na drugi televiziji, ki je nastavljena na isti kanal, se bo spet prikazala. »Smrt« televizorja kot sprejemnika torej na noben način ne more »ubiti« identitete oddaje, ki prihaja iz okolja. Dolgoletno preučevanje molekularnih mehanizmov nadzora v fizičnem telesu je dr. Liptona pripeljalo do spoznanja, da so signali iz okolja tisti, ki v prvi fazi aktivirajo in deaktivirajo proteinska »stikala«, ki kontrolirajo življenje. Univerzum je Eno.
Prilagoditev strani