Knjižničarji ocenjujemo

 
Prostori slovenske književnosti
Marko Juvan
ocenaocenaocenaocenaocena
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016
Studia litteraria/ Inštitut za slovensko literarturo in literarne vede ZRC Sazu
355 strani
znanstvena monografija
preverite, ali je knjiga prosta (OPAC)
Povezava geografije in literarne zgodovine.
V raziskavi so prostorsko določili raznovrstne zgodovinske podatke, ki se nanašajo na ozemlje današnje Slovenije in njenih mejnih področij; upoštevali so tudi južnoslovanska, zahodna in srednjeevropska mesta, h katerim so gravitirali slovenski književniki, pa tudi zamejski in izseljenski prostor. Zgodovinski okvir: približno 1780-1940. Podatke so pridobivali iz enciklopedij in leksikonov, literarnozgodovinskih sintez, opomb k Zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev ter raznih domoznanskih in turističnih publikacij. Zaradi velikega števila podatkov in vnašalcev (študentje slovenistike Filozofske fakultete v Ljubljani) so podatke razvrstili v štiri kategorije literarnozgodovinskih dejstev. Skupaj so zbrali podatke o 323 osebnostih, 100 periodičnih tiskih, 58 čitalnicah, 51 tiskarjih in založnikih, 26 gledaliških in narodnih domovih, 48 zgodovinskih romanih in 1.676 spomiskih obeležjih. Nastale so naslednje analize:
Prostor književnikov: kraji bivanja in službovanja in središče nacionalne literarne kulture; Prostor slovenskih tiskanih medijev; Prostor tiskarn in založb; Prostor literarnih društev: čitalništvo v kontekstu demografskih značilnosti, upravno-politične in sodne delitve ozemlja ter mreže srednjih in višjih šol; Prostor literarnih ustanov in društev: gledališča, dramatična društva, narodni domovi; Prostor spomina: spominska obeležja slovenske kulture ter Prostor zgodovinske povesti in Geopedija.
Znanstveno besedilo, množica podatkov in kot tako eno od temeljnih del slovenske literarne zgodovine, ki povezuje literaturo in geografijo.


Accessibility