Knjižničarji ocenjujemo

 
Bog pravi drugače
Vinko Ošlak
ocenaocenaocenaocenaocena
KUD Apokalipsa, 2016
207 strani
strokovna mnografija
preverite, ali je knjiga prosta (OPAC)
katoliški nauk v luči Svetega pisma
Avtor Vinko Ošlak, slovenski pisatelj, publicist, filozof, esperantist, esejist (dobitnik Rožančeve nagrade) in prevajalec (zdaj ga poznamo tudi po njegovem prevodu Bunyanovega Božjepotnikovega napredovanja) je svoji knjižici z naslovom Bog pravi drugače dal podnaslov Verske zmote in nesmisli v luči Božje besede. O njej je sam napisal: »Na zamisel tega 'leksikona' verskih zmot in nesmislov sem prišel, ko sem še delal v rimsko-katoliški cerkvi in zanjo – in sicer prav po zaslugi te cerkve, saj sem pri izvajanju njenih naročil vse pogosteje opažal, da to, kar govorijo, pišejo in delajo njeni voditelji, ni v skladu z njenim lastnim naukom, izraženim v Katekizmu, koncilskih dokumentih in papeških okrožnicah, toliko manj pa z Božjo besedo, zapisano v Bibliji.« V knjižici ob analizi posameznih izjav, zapisov, izrekov in citatov slovenskih katolikov (npr. o Božjem kraljestvu, duhovništvu, humanizmu, čudežih, kristjanu in politiki, rekatolizaciji in rekristjanizaciji, čaščenju Marije, podobočastju, pred-/zunajkrščanskih religijskih vplivih, cerkvenih praznikih idr.) lucidno prečesava katoliško doktrino, versko življenje in stanje slovenskega katolicizma, nasproti temu pa postavlja Jezusov nauk, kakršnega nahaja v Svetem pismu.
Prilagoditev strani