Knjižničarji ocenjujemo

 
Spomenica Sokolskega doma v Radovljici ob njegovi 95-letnici : 1921-2016
Čebulj, Aleks in Čebulj, Danimir in Sinobad, Jure
ocenaocenaocenaocenaocena
Radovljica : samozaložba, 2016

76 strani
Domoznanstvo, krajevna zgodovina
preverite, ali je knjiga prosta (OPAC)

Spomenica ob častitljivi obletnici Sokolskega doma v Radovljici je posvečena spominu na generacije, ki odhajajo, in v opomin tistim, ki prihajajo.
»Spomenica Sokolskega doma v Radovljici ob njegovi 95-letnici : 1921–2016« je sestavljena iz treh časovno zaokroženih vsebin. Prvi del opisuje radovljiške sokole in gradnjo Sokolskega doma v Radovljici, v nadaljevanju je popisano dogajanje v Telovadnem domu v desetletjih po drugi svetovni vojni, v tretjem delu so predstavljeni najnovejši dogodki in postopno propadanje stavbe. Spomenica ob 95-letnici Sokolskega doma se oblikovno in vsebinsko zgleduje po »Spomenici Sokolskega društva v Radovljici ob 25-letnem jubileju : 1908–1933«, katere ponatis je del te publikacije. Radovljiška sokolska spomenica iz leta 1933, ki jo je uredil Danimir Čebulj (1900–1942), je izjemen zgodovinski vir, ki priča o družbenih razmerah pred 2. svetovno vojno. Čas in razmere po 2. svetovni vojni slikovito opisuje Aleks Čebulj, dolgoletni športni delavec in starosta radovljiškega športa. Sklepni del, v katerem je opisana najnovejša doba in propadanje stavbe, je pripravil Jure Sinobad, ki je knjigo tudi uredil in oblikoval. Spomenica ob častitljivi obletnici Sokolskega doma v Radovljici je posvečena spominu na generacije, ki odhajajo, in v opomin tistim, ki prihajajo.
Skip to content