Knjižničarji ocenjujemo

 
Ideologi in oporečniki
Kos, Janko
ocenaocenaocenaocenaocena
Beletrina, 2015
Beletrina
219 strani
spomini
preverite, ali je knjiga prosta (OPAC)
Spomini literarnega zgodovinarja segajo v 60. in 70. leta prejšnjega stoletja.
Prikazane so razmere na Filozofski fakulteti, profesorji na filozofiji, slovenistiki in komparativistiki. Začetki študija primerjalne književnosti so povezani z Antonom Ocvirkom in Dušanom Pirjevcem Ahacem. Prizadeto predstavi tudi usodo odstavljenega profesorja Antona Slodnjaka. Kos prikazuje družbene razmere v komunistični Jugoslaviji, povezave med ideologi in politiki, ki so močno vplivale na umetnost in šolstvo.
Kot urednik in sodelavec je sodeloval pri revijah Besede do 1957, Revija 57 do leta 1958 in Perspektive. Med oporečniki režima prikazuje usodo Jožeta Pučnika, ki je bil dvakrat zaprt do odhoda v Nemčijo leta 1966.
Mnogo znanih slovenskih besednih umetnikov, profesorjev in politikov tega časa prestavljajo Kosovi spomini. Delo prikazuje tudi uspešno strokovno delo avtorja samega.
Accessibility