Knjižničarji ocenjujemo

 
Golo krščanstvo
C. S. Lewis
ocenaocenaocenaocenaocena
Vrelec, Murska Sobota, 2012
222 strani
krščanski apologetski eseji
preverite, ali je knjiga prosta (OPAC)
razumsko utemeljena apologija krščanske vere
Clive Staples Lewis, ki ga sicer poznamo predvsem po njegovih Zgodbah iz Narnije, je bil tudi laični teolog in eden največjih krščanskih apologetov 20. stoletja. Njegovo Golo krščanstvo, v katerem je objavil svoje znamenite radijske oddaje iz časa druge svetovne vojne, je eden najpopularnejših uvodov v krščansko vero vseh časov. S tem razumskim zagovorom krščanske vere se je Lewis namenil »pojasniti in zagovarjati tista prepričanja, ki so skupna skoraj vsem kristjanom vseh obdobij«.
Poleg obravnave o nekaterih osnovnih krščanskih pojmovanjih (o Bogu, svobodni volji, krščanskem vedenju, kardinalnih čednostih, morali, krščanskem zakonu, odpuščanju, upanju, usmiljenju idr.) je največja odlika te knjige obravnava moralnega zakona v ljudeh oz. »zakona človeške narave«, kakor mu pravi on sam, tega, »kar čutimo v sebi kot vpliv in zapoved«. Ker to zapoved čutimo kot zakon nad seboj, kot nekaj, kar od nas nekdo pričakuje, je to (prim. Kantovo izjavo: »Vredno čudenja je le dvoje: zvezdno nebo nad nami in moralni zakon v nas«) poleg obstoja veličastno, smotrno urejenega vesolja in narave okrog nas drugi najmočnejši argument za obstoj Višjega bitja. »Šele ko spoznamo, da dejansko obstajata moralni zakon in sila za tem zakonom,« pravi Lewis, šele ko spoznamo, »da smo ta zakon prekršili in da smo prišli s to silo navzkriž – šele potem … krščanstvo spregovori.«
Prilagoditev strani