Knjižničarji ocenjujemo

 
Young people, comics and reading
Serantes, Lucia Cedeira
ocenaocenaocenaocenaocena
Cambridge [etc.], 2019
Cambridge elements. Elements in publishing and book culture, 2514-8516
100 strani
bibliopsihološka študija
preverite, ali je knjiga prosta (OPAC)
Knjiga o obnašanju in navadah bralcev stripa ter o vrstah, načinih in vrednosti tovrstnega branja.
Knjiga prinaša detajlno študijo o tem, kako lahko poznavanje obnašanja in navad bralcev stripa prispeva k našemu razumevanju sodobnega branja, hkrati pa uvid v to, kako se branje uvršča v sicer prepoln urnik sodobne mladine. Potrjuje že znano dejstvo, da je vsakršno, kakršno koli že branje dragoceno, ker bralcu pripomore k razvoju oz. utrjevanju bralne kulture in bralnih veščin, že zgodaj ga izpostavlja različnim oblikam branja in ga ozavešča glede bralne konceptualnosti (npr. različnih bralnih formatov ali razlike med branjem po naročilu ali za veselje). Posebej se posveča razliki bralcem stripa in fenovskim navdušencem, razlikam med stripovskimi bralci in bralkami ter tako imenovani metamorfozi pravega stripovskega bralca (ta stripov »ne preraste, ampak z njimi raste«), na koncu pa se dotakne razlikam med tiskanimi in digitalnimi mediji na področju stripa.
Sklene z dvema ključnima ugotovitvama: 1. stripi vsekakor sodijo v vsako dobro opremljeno knjižnično zbirko in široko zastavljen šolski kurikulum, 2. čas je že, da začnemo tudi v bralcih stripov prepoznavati sofisticirane, kultivirane in vsestranske bralce.