Domoznanstvo

 
Božič, Dragan

Dragan Božič je bil rojen leta 1951 v Ljubljani. Raziskovalno se posveča predvsem mlajši železni dobi, posega pa tudi na področje žarnogrobiščnodobne, starejšeželeznodobne in rimskodobne arheologije. Ugotovil je, da leži v okolici župne cerkve v Lescah neznano in neraziskano zgodnjekrščansko središče z barvnimi talnimi mozaiki. Februarja 2010 je v portretni zbirki cesarja Franca I., ki jo hrani Slikovni arhiv Avstrijske nacionalne knjižnice na Dunaju, odkril neznan portret Antona Tomaža Linharta.

Gradivo (7):

Prilagoditev strani