Domoznanstvo

 
Avguštin, Cene

Cene Avguštin, slovenski umetnostni zgodovinar, * 2. januar 1923, Radovljica, † 30. marec 2010, Radovljica. Iz umetnostne zgodovine je 1952 diplomiral na ljubljanski Filozofski fakulteti in prav tam 1971 tudi doktoriral z monografskim orisom Kranja, v katerem je razkril začetke srednjeveškega mesta. V svojem delu se je posvečal predvsem starejšemu urbanizmu in sodobni likovni ustvarjalnosti. Raziskave o urbanizmu je začel z monografskim orisom Kranja ter nadaljeval z orisom drugih gorenjskih mest. Izsledke je kot monografije izdal v zbirki Kulturni in naravni spomeniki Slovenije. Zaslužen je tudi za bogato dokumentacijo meščanskega podeželskega stavbarstva na Gorenjskem. Cene Avguštin je bil ob Andreju Pavlovcu eden ključnih poznavalcev in popularizatorjev sodobnega gorenjskega slikarstva. Leta 2003 je bil imenovan za častnega občana Občine Radovljica.

Gradivo (2):

Prilagoditev strani