Domoznanstvo

 
Božič, Dragan in Zoran

Dragan Božič je bil rojen leta 1951 v Ljubljani. Raziskovalno se posveča predvsem mlajši železni dobi, posega pa tudi na področje žarnogrobiščnodobne, starejšeželeznodobne in rimskodobne arheologije. Ugotovil je, da leži v okolici župne cerkve v Lescah neznano in neraziskano zgodnjekrščansko središče z barvnimi talnimi mozaiki. Februarja 2010 je v portretni zbirki cesarja Franca I., ki jo hrani Slikovni arhiv Avstrijske nacionalne knjižnice na Dunaju, odkril neznan portret Antona Tomaža Linharta. Zoran Božič je bil ravno tako rojen leta 1951 v Ljubljana. Je slovenski šolnik, literarni zgodovinar, prešernoslovec in državni svetnik. Med študijem se je ukvarjal z raziskovanjem jezika in razumevanja književnosti. Ob nastajanju doktorske disertacije je raziskovalno zanimanje razširil še na teorijo literarnega kanona in na teorijo bralčevega odziva. Posvečal se je interpretaciji nekaterih ključnih pesmi Franceta Prešerna.

Gradivo (2):

Prilagoditev strani