Domoznanstvo

 
Prosen, Marijan

Rodil se je 13. marca 1937. Diplomiral je iz astronomije na FNT Univerze v Ljubljani. Bil je profesor matematike in fizike na OŠ Valentina Vodnika v Ljubljani ter Železniški srednji šoli v Ljubljani, strokovni sodelavec za astronomijo na Astronomsko-geofizikalnem observatoriju Golovec v Ljubljani, profesor matematike in fizike na Železniški srednji šoli v Ljubljani, pedagoški svetovalec-urednik matematičnih učbenikov na Zavodu SRS za šolstvo v Ljubljani in se leta 1993 upokojil. Objavlja strokovne in poljudne astronomske prispevke izključno v slovenskem jeziku. Ukvarja se tudi z zgodovino astronomije, nebesnim izrazjem (nomenklaturo) in astronomskim izrazoslovjem (terminologijo). S pisanjem člankov, poljudnimi predavanji in strokovnimi delavnicami popularizira astronomijo. Skoraj vse svoje knjige je sam uredil, tako da deluje tudi kot urednik.

Gradivo (444):

Andrej Krajec

Dolgoletni urednik revije Proteus, dr. Pavel Grošelj, je leta 1938 v svojem znamenitem predavanju Prirodoznanska prizadevanja med Slovenci med drugimi naravoslovnimi vedami na kratko obravnaval tudi astronomijo pri Slovencih, pravzaprav bolj pri Kranjcih. Ta prispevek je nekakšen zelo pozen odmev na Grošljevo predavanje, ki sem ga prebral še kot študent.

Povezava na dokument | Zapri
Accessibility