Beremo s knjižničarko

Sodelovanje Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica in OŠ Antona Janše Radovljica.

DOBRO SODELOVANJE

V Knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica že več let uspešno sodelujemo z osnovnimi šolami. Želimo si, da bi z najrazličnejšimi oblikami bibliopedagoških ur učence na čim bolj zabaven način motivirali za branje in jih povabili v knjižnico. Učenci naj ne bi gledali na branje kot na šolsko obveznost, ampak bi ga doživljali kot zabaven pobeg v svet domišljije.

Sodelovanje s šolami smo razširili tudi na Osnovno šolo Antona Janše Radovljica. To je šola s prilagojenim programom, kjer so zbrani učenci, ki imajo:

 • splošne učne težave,
 • znižane sposobnosti,
 • disleksijo,
 • preprosto odpor do branja.

KAJ BOMO BRALI?

Bralne sposobnosti teh učencev so zelo slabe, zato smo v začetku projekta z  učiteljico razmišljali, kakšne knjige bi lahko prebrali. Določili smo kriterije:

 • vsebina ne sme biti preobsežna (do 100 strani),
 • tekst mora biti razdeljen na krajša poglavja,
 • povedi morajo biti enostavne, brez prenesenih pomenov,
 • veliko ilustracij,
 • tisk mora biti primeren za dislektike (besedilo mora biti levo poravnano, pisava dovolj velika in enostavna, s primernim razmikom med vrsticami),
 • vsebina mora biti primerna za starost bralcev od 16 do 20 let.

KAKO SMO BRALI S KNJIŽNIČARKO?

S projektom Beremo s knjižničarko smo začeli v začetku šolskega leta 2005/06. Namenjen je bil učencem takratnega 7. razreda OŠ Antona Janša. V razredu so učenci s specifičnimi učnimi težavami, motnjo branja in motnjo v duševnem razvoju.

S knjižničarko v šolski knjižnici in razredničarko smo se dogovorili, da učenci vsak mesec doma sami ali s pomočjo staršev, odvisno od bralnih sposobnosti, preberejo knjigo. Nato pri pouku slovenskega jezika obnovijo vsebino in se pogovarjajo o prebranem. V splošni knjižnici jim pripravimo kviz, v katerem dve skupini tekmujeta med seboj. Glede na vsebino prebrane knjige jim pripravimo še dodatne naloge.

Prvi dve leti so pri likovnem pouku izdelovali tudi izdelke na temo prebranih knjig. Narisali so slike literarnih junakov, izdelali so si svoje bralno znamenje in mapo, v kateri so shranjevali diplome. Vse izdelke, diplome, fotografije in knjige, ki so jih prebrali, smo ob koncu šolskega leta tudi razstavili v splošni knjižnici in v šoli. Vsak učenec je na koncu prejel še nagrado (knjigo, vstopnico za kino).

BRALI BI ŠE VEČ, AMPAK …

Projekt izvajamo že osmo leto. Fanti in punce so sedaj stari okoli 20 let in še vedno obiskujejo oddelek OVI (oddelek vzgoje in izobraževanja) v OŠ Antona Janše. Po vseh teh letih sodelovanja in branja pa je nastal problem iskanja primernih knjig zanje. To so že skoraj odrasle osebe, zato mora biti vsebina izbranih knjig primerna njihovi starosti. Ker pa dolžina teksta ne sme biti predolga in ker moramo še vedno paziti, da je tisk prilagojen tudi za bralce z disleksijo, zelo težko najdemo primerne knjige.

USPELI SMO

Projekt Beremo s knjižničarko je nastal kot rezultat dobrega sodelovanja med šolsko in splošno knjižnico. Učenci so ob dodatni zunanji in ne zgolj šolski spodbudi dosegli:

 • več prebranih knjig,
 • bolj kvalitetno prebrane knjige,
 • hitreje prebrane knjige,
 • vztrajanje pri branju,
 • včlanitev v splošno knjižnico.

Projekt smo predstavili na Posvetu o lahkem branju: CUDV Črna na Koroškem, ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic in na 18. evropski konferenci o branju, ki je bila v švedskem mestu Jönköping.

 
Prilagoditev strani