COBISS/OPAC – Moja knjižnica

Ena od storitev, ki jo ponuja sistem COBISS/OPAC, je Moja knjižnica. Moja knjižnica je spletni kotiček, ki uporabnikom omogoča storitve za lažje vodenje izposojenega gradiva. Uporabnik lahko opravi naslednje storitve:

 • pregled izposojenega gradiva,
 • rezervacija gradiva,
 • preklic rezervacije gradiva,
 • pregled rezerviranega gradiva,
 • podaljšanje roka gradiva,
 • zgodovina izposojenega gradiva,
 • naročanje gradiva preko medknjižnične izposoje (če knjižnica omogoča),
 • pregled dolgov in omejitev,
 • nastavljanje kontaktnih podatkov za obvestila,
 • nastavljanje raznih obvestil.

Obvestila lahko prejemate na elektronski naslov, preko SMS obvestil ali kot potisno obvestilo na mobilni telefon. SMS obvestilo se zaračuna. Trenutna cena je 0,15 €. Potisno obvestilo omogoča mobilna aplikacija mCOBISS. Nastaviti je mogoče sledeča obvestila:

 • obvestilo o poteku rezervacije,
 • obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu,
 • obvestilo o skorajšnjem poteku roka izposoje,
 • obvestilo o skorajšnjem opominu,
 • obvestilo o poteku članstva,
 • obvestilo o neporavnanih terjatvah,
 • splošna obvestila knjižnice.

temp

Geslo za dostop do storitve Moja knjižnica dobite v vseh naših enotah. V vmesniku pod poljem Knjižnica izberete ‘Knjižnica A. T. Linharta Radovljica‘ in vpišete še številko vaše članske izkaznice in geslo.

Gradivo NI mogoče podaljšati, če:

 • je doseženo število podaljšanj,
 • ima uporabnik neporavnane dolgove,
 • je zabeležen opomin,
 • je poteklo članstvo.

V primeru, da gradiva ni mogoče podaljšati se pred njim prikaže ikona z vprašajem. Če se z miškinim kazalcem postavimo na ikono se izpiše opomba, recimo: “Roka izposoje ni možno podaljšati, ker je število možnih podaljšanj že doseženo.