Revije in časopisi

 
Andragoška spoznanja
Vrsta/vsebina: časopis

Založništvo in izdelava: Filozofska fakulteta

Jezik: slovenski

Pogostnost: Četrtletnik

Kategorija: druzboslovje

Spletna stran: http://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja

preverite, ali je revija prosta (OPAC)

Znanstveno-strokovna revija za izobraževanje odraslih, ki izhaja štirikrat na leto. V reviji Andragoška spoznanja objavljamo izvirne in še neobjavljene prispevke o izobraževanju odraslih.