Kontakti

Gorenjska cesta 27
Telefon: 04 537 39 00
Fax: 04 531 58 40
Email: info@rad.sik.si
Služba
ime
telefon
email
direktorica
Božena Kolman Finžgar
04 537 39 13
medknjižnična izposoja
Katarina Perger
04 537 39 01
nabava (monografije)
Rudi Meden
04 537 39 08
nabava (serijske publikacije)
Majda Ribnikar
04 537 39 04
obdelava gradiva
Damjan Mulej
04 537 39 04
splošne info., pripombe in predlogi
04 537 39 00
kadrovsko-računovodska služba
Eti Kuhar
04 537 39 02
računalniška oprema, spletna stran
Klemen Humerca
04 537 39 12
ponudbe za predavnja/predstavitve
Božena Kolman Finžgar
04 537 39 13
Nenaročenega gradiva vam sami, na lastne stroške, ne vračamo.