Statistika

Statistike prikazujejo skupne podatke delovanja vseh knjižnic na območju radovljiške, blejske, bohinjske in gorjanske občine. Knjižnica zbira podatke vsako leto v skladu z Zakonom o knjižničarstvu.
leto
format (pdf)
format (issuu)